Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Amatorski pomiar zanieczyszczenia powietrza w Luboniu

57,49 - Sredni
Jeśli to możliwe, to lepiej pozostać w domu

PM10

PM25

ostatnie odczyty

50,66 μg/m³

101.32%

2019-11-14 20:05

41,50 μg/m³

166%

2019-11-14 20:05
średnia z ostatniej godziny

45,12 μg/m³

90.24%

2019-11-14 20:05

37,66 μg/m³

150.64%

2019-11-14 20:05
CAQI

45,12

2019-11-14 20:05

57,66

2019-11-14 20:05
średnia z wczoraj

PM10
35.59 μg/m³
71.18%

PM2.5
30.28 μg/m³
60.56%

Co to jest pył zawieszony PM25 i PM10

Pył zawieszony jest mieszaniną niezwykle małych cząstek. Pyłem zawieszonym PM10 są wszystkie cząstki mniejsze niż 10µm, natomiast w przypadku PM2,5 osiągają mniejsze rozmiary niż 2,5 µm. Zanieczyszczenia pyłowe mogą osiągać różne rozmiary oraz kształty. Ponadto posiadają zdolność do adsorpcji na swojej powierzchni innych, bardzo szkodliwych zanieczyszczeń (dioksyn i furanów, metali ciężkich, czy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – m.in. benzo(a)pirenu). Pyły zawieszone przede wszystkim emitowane są bezpośrednio a takich źródeł jak pożary, unoszenia się pyłu z palców budów, dróg niepokrytych asfaltem, procesów spalania. (źródło WIOŚ Poznań)

Czym to grozi

Pył zawieszony ma bardzo negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzkie. Ze względu na swoje małe rozmiary, z łatwością może przedostawać się do płuc, powodując zatrucie, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicę, nowotwory płuc, choroby alergiczne i astmę. Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary, szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5. Posiada zdolność przedostawania się głęboko do płuc - pęcherzyków płucnych, powodując ich trwałe uszkodzenie, a następnie przedostawać się do krwi. (źródło WIOŚ Poznań)

Indeks CAQI

Aby przedstawić sytuację dotyczącą jakości powietrza w europie w porównywalny i łatwy do zrozumienia sposób, wszystkie szczegółowe pomiary są przekształcane w jedną względną liczbę: Common Air Quality Index (CAQI). Na skali od 0 (powietrze czyste) do 100 (powietrze zanieczyszczone) łatwo można odczytać jakość powietrza. CAQI mierzony jest w 3 przedziałach czasowych:

  • Godzinowym, który opisuje o pomiary z ostatniej godziny.
  • Dziennym, który oznacza wczorajszą ogólną sytuację dotyczącą jakości powietrza, w oparciu o wartości dzienne, aktualizowany jest raz dziennie.
  • Rocznym, który określa ogólne warunki jakości powietrza w mieście w ciągu roku.
Skala CAQI:
0-25 - Bardzo niskiWarunki idealne do aktywności na zewnątrz.
25-50 - NiskiMożna bez obaw przebywać na zewnątrz
50-75 - ŚredniJeśli to możliwe, to lepiej pozostać w domu
75-100 - WysokiPrzebywanie na zewnątrz jest niezalecane
>100 - Bardzo wysokiJakość powietrza jest już niebezpieczna dla zrowia

Informacje o stacji pomiarowej

Pomiar prowadzony jest w "Starym Luboniu".
Dane odczytywane są co 1 minutę, osobno dla każdego rodzaju pyłu (PM10 i PM25). W ramach jednego pomiaru dane z miernika odczytywane są w trybie ciągłym przez minutę, pomijane są wartości skrajne i liczona jest następnie średnia arytmetyczna z pozostałych odczytów. Jednocześnie, po każdym z odczytów obliczana jest średnia arytmetyczna pomiarów z ostatniej godziny. Na podstawie średnich wyznaczany jest Common Air Quality Index (CAQI)

Przyrządy pomiarowe to:

  • Plantower PMS3003 - miernik pyłu zawieszonego. Przed pomiarem powietrze jest ogrzewane aby wyeliminować błąd związany z wilgotnością powietrza
  • SI7021 - sensor mierzący temperaturę i wilgotność powietrza
  • BME280 - sensor mierzący ciśnienie atmosferyczne

Link zewnętrzne

Więcej informacji o pomiarze jakości powietrza: Inne amatorskie stacje pomiaru jakości powietrza:

Skala przeliczenia PM10 i PM25 na Indeks CAQI


Dane prezentowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny.

Odpowiedzi

Takie rozpalanie niewiele rozwiązuje (kwestia wielokrotnie wyjaśniana przez kominiarzy).  Gdyby była to tylko kwestia sposobu rozpalania nie mielibyśmy najgorszego powietrza w Europie.  Problem zmniejszyłoby na pewno zablokowanie możliwości importu węgla zza wschodniej granicy i kotły, najwyższej 5-klasy. Ponadto dużo wyzsze kary za spalanie śmieci. Jednak ostatecznym rozwiązaniem problemu są modernizacje budynków, centralne ciepłownie, ciepliki miejskie, a tam gdzie to nie możliwe nowoczesne ogrzewanie gazowe (kotły kondensacyjne). 

Mam nadzieję, że przyspieszy też realizacja programu CZYSTE POWIETRZE - na razie dotacje przyznano około 65 tysiącom gospodarstw domowych. 

Dobrze, że od przyszłego sezonu grzewczego nie będzie można palić już w tzw. kopciuchach A ponadto nie będzie już w sprzedaży miału. 

Straszne te dane. Mam dziecko chore na astmę, z dysplazją oskrzelową. Są dni, gdy musimy cały czas siedzieć w domu, bo wyjście na spacer wiąże się z atakiem kaszlu i dusznościami. Jeśli palicie w piecu węglem, drewnem, to proszę, zapoznajcie się z metodą palenia "od góry". Jest to bardziej ekonomiczna metoda i z komina nie kopci się tak strasznie, mniej jest szkodliwych substancji powstających w procesie spalania.

Strony

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl