Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Ilu nas jest? - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Do naszej redakcji napisał Czytelnik, który zadał pytanie związane z liczbą mieszkańców zamieszkujacych miasto Luboń.

Wszystkie gminy ościenne nie mają problemu z podawaniem liczby mieszkańców. Jest to informacja podstawowa, dostępna na stronach internetowych, czy w Raportach o stanie gminy. Przykład Mosina : http://bip.mosina.pl/zasoby/files/urzad/raport_o_stanie_gminy_mosina_za_2019_rok.pdf
Proszę więc się z podzielić z mieszkańcami informacją, która nie powinna zostać zarezerwowana dla władz i podać aktualną liczbę mieszkańców i jak ona się zmieniała w ostatnich kilku latach. Wystarczy że Luboń obniża swą atrakcyjność inwestycyjną poprzez brak zagospodarowania przestrzennego na e-mapie, jako jedyna gmina w okolicy. Tak jak w przypadku niepodawania liczby mieszkańców jest to upór kilku osób, nieznajdujący logicznego uzasadnienia - pisze mieszkaniec.

List przekazalismy do Urzedu Miasta Luboń. Poniżej publikujemy odpowiedź.

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Luboń na stronie głównej (strona internetowa www.bip.lubon.pl) od wielu lat jest zamieszczana liczba mieszkańców miasta według stanu na koniec roku. Dane liczbowe podaje Wydział Spraw Obywatelskich tut. Urzędu na podstawie liczby osób zameldowanych zarówno na pobyt stały, jak i na pobyt czasowy. Liczba mieszkańców na koniec roku 2019 wynosiła 30 486 mieszkańców. Na koniec roku 2018 w mieście Luboń zameldowanych było 30 450 mieszkańców, na koniec roku 2017 liczba ta wynosiła 30 441 mieszkańców. W roku 2014 miasto Luboń przekroczyło liczbę 30 tys. mieszkańców.

UML

izi

Odpowiedzi

Już chciałem pisać prośbę o przyśpieszenie liczenia. Ta liczba wzrasta bardzo powoli, a zabudowa dogęszcza się systematycznie. Trochę mnie dziwi ten ślimaczy przyrost liczby mieszkańców.

Myślę, że kluczowe w tej kwestii jest zdanie:
"Dane liczbowe podaje Wydział Spraw Obywatelskich tut. Urzędu na podstawie liczby osób zameldowanych zarówno na pobyt stały, jak i na pobyt czasowy."
Wiele nowych mieszkań kupionych jest pod wynajem, wielu ludziom pewnie nie chce się iść przemeldować.

Pewnie jest też tak, że podawana jest zaniżona ilość w lokalach. Nie podają rodziny, by nie płacić za śmieci.

Dziś zameldowanie na bobyt stały, ani czasowy nie jest obowiązkowy. Można nie posiadać adresu zameldowania. Co nizmienia faktu, że ktoś pod danym adresem mieszka i jest to miejsce stałego pobytu lub inaczej faktycznego zamieszkania. Można też być zameldowanym np w Poznianiu, a mieć miejsce stałego pobytu w Luboniu. W związku z powyższym nie dowiedzieliśmy się ile osób ma miejsce stałego pobytu w Luboniu. Ilu nas tu jest tak naprawdę, a widać, że za dużo. Odpowiedzi z urzędu zawsze są co najmniej nie wyczerpujące tematu.

Wydaje mi się, że obowiązek meldunkowy jest. Krucho jest z jego przestrzeganiem.
Ja nie mam nic przeciwko obcokrajowcom, ale chyba to ja płacę za ich śmieci, lub lądują w lesie.
Byłoby dobrze gdyby SM we współpracy z Kom-Lubem namierzyła takie miejsca, gdzie w chałupie 10 osób,
a za śmieci płaci jedna lub nikt.

Zamieszkuję na trenie Lubonia jako rodzina - 4 osoby - pod adresem X.
3 osoby zameldowane są w Luboniu pod adresami: 1- adres X, 2- adres Y
1 osoba zameldowana jest w Poznaniu.
4 osoby zadeklarowałem do śmieci pod adresem X.
4 osoby rozliczają podatki na Luboń.

Czy według Urzędu Miasta Luboń jest "mnie" 3 osoby czy 4 osoby??

Każda osoba chcąca płacić za śmieci powinna być w Luboniu witana chlebem i solą.

Za meldunkiem idą pieniądze. Mieszkańcy ościennych gmin za zameldowanie otrzymują gratyfikacje upusty na baseny wolne wstępy dopłaty do biletów i inne ulgi. Co ma ma mieszkaniec LUBONIA ZA TO ZE TU Mieszka poza opłatami śmieciowymi NIC i to jest odpowiedź ilu mamy mieszkańców naprawdę. To na to Pani Burmistrz??????

Za meldunkiem idą pieniądze. Mieszkańcy ościennych gmin za zameldowanie otrzymują gratyfikacje upusty na baseny wolne wstępy dopłaty do biletów i inne ulgi. Co ma ma mieszkaniec LUBONIA ZA TO ZE TU Mieszka poza opłatami śmieciowymi NIC i to jest odpowiedź ilu mamy mieszkańców naprawdę. To na to Pani Burmistrz??????

W innych miastach za meldunkiem idą przywileje.
W naszym UM jako przywilej traktuje się samą możliwość przyjścia w progi urzędu i dumy z możliwości zameldowania się.
Na szczęście tych którzy tak myślą już na wejściu do budynku "portier" w dwóch krótkich burknięciach sprowadza na ziemię.

W Luboniu nie ma nic tylko bloki,bloki,bloki,bloki

No ale problem w tym, że ja odpowiedź UM Luboń czytam niestety inaczej, a mianowicie tak jak im w księgach meldunkowych "stoi".
Oni wiedzą w dwóch innych wydziałach, że mnie jest 4, ale światu ogłaszają, że mnie jest 3.
Uważam, że to pierwszy objaw rozdwojenia jaźni lub przykład na bylejakość upublicznianych danych a co za tym idzie bylejakość dalszych działań urzędu, w tym naliczania opłat śmieciowych.
Czy dane z deklaracji śmieciowych są jakąś fizyką kwantową obliczaną siedmioma zmiennymi??
Czemu dane śmieciowe nie są publikowane i systematycznie weryfikowane???
Czy SM służy tylko do "interweniowania" jako czynności będącej początkiem i końcem a zarazem istotą jestestwa tej instytucji. (Zakładam, że od roku mają jeden rozkaz z góry - dbanie o dobry PR własny i burmistrzyni)

Jeśli tak jest, to może być dla UM wygodne. Obliczają ściągalność za śmieci od tej mniejszej liczby i wychodzi wysoka ściągalność opłat za odpady. Ja myślę, że nie popełnię większego błędu jeśli napiszę, że każda 4 osobowa rodzina płaci za 5 osobę której nie zna. To ci niepłacący za odpady. Po wielu latach płacenia za nonama
będzie on dla ciebie bliski jak rodzina.

I tak też się po ostatniej podwyżce czuję - że płacę uczciwie, czyli zapewne płacę za kogoś jeszcze. Logika burmistrzostwa w ustalaniu stawek dobitnie pokazuje, że na stołkach posadzono osoby kompletnie nie zainteresowane rzetelną realizacją stojących przed nimi zadań a jedynie działające w trybie ad hoc.

Muszę sprawdzić, czy obecnie gabaryty są odbierane zgodnie z prawem. Wiele gmin zmniejszyło częstotliwość odbioru, ale po uchwałach Rad. Nie jestem pewien czy to zmniejsza koszty, bo po pół roku tego jest tak dużo, że
wystarczy pół ulicy i następny kurs. Jestem natomiast pewien, że powinno się to odbyć legalnie, a nie tylko z tego powodu, że jakiś mieszkaniec Plewisk ma chęć wyd.... mieszkańców Lubonia.

Ciekawa jestem tego odbioru gabarytów, ponieważ w zeszłym tygodniu, od zarządcy naszej wspólnoty usłyszałam, że miasto (Luboń) nie ma pieniędzy i do końca roku odbioru gabarytów nie będzie. Czy to prawda?

Mnie interesuje głównie kwestia legalności zmiany harmonogramu wywozu gabarytów i zadam pytanie na tej stronie.

Mnie interesuje głównie kwestia legalności zmiany harmonogramu wywozu gabarytów i zadam pytanie na tej stronie.

Jak to nie będzie? Przecież my za to płacimy i to nie mało.

Suweren pozwolił sobie na zadanie oświeconym pytania.
"Luboń zmniejszył liczbę wywozów odpadów wielkogabarytowych z 4 do 2 rocznie.
Chciałbym się dowiedzieć czegoś o podstawie prawnej takiego działania. Jaki przepis rangi ustawowej, lub uchwała RM Luboń mówi o dwukrotnym wywozie gabarytów w ciągu roku? Proszę o wskazanie uchwały RM Luboń i konkretnego zapisu, który o tym mówi. Ostatni zapis znaleziony przeze mnie to uchwała RM Luboń 104/2016:
https://www.infor.pl/akt-prawny/U84.2016.030.0001357,uchwala-nr-xvii1042016-rady-miasta-lubon-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-miasta-lubon.html
Mówi o tym § 33 f Regulaminu czystości. Uchwała ta była zmieniana, ale nie znalazłem zapisów mówiących o zmianie liczby wywozu gabarytów w roku.
Jeżeli częstotliwość wywozu została zmieniona bezprawnie i nie ma odzwierciedlenia w przepisach, to proszę przywrócić stan zgodny z prawem."

Hawku coś kiepsko szukasz tych uchwał proszę - UCHWAŁA NR XVI/113/2019RADY MIASTA LUBOŃ
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/104/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń wystarczy wejść na BIP Następnym razem postaraj się trochę bo robisz gównoburze bez powodu.

Widziałem nowelizację, ale nie znalazłem odpowiedniego zapisu zmieniającego. Faktycznie źle szukałem jest tam
zapis:
"16)w § 33wpkt2lit. g otrzymuje brzmienie:„g)pozostałe odpady zbierane selektywnie za pomocą mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych –raz na pół roku;”"
Panią redaktor proszę o nieprzesyłanie pytania do UM. Sprawa wyjaśniona.

Widziałem nowelizację, ale nie znalazłem odpowiedniego zapisu zmieniającego. Faktycznie źle szukałem jest tam
zapis:
"16)w § 33wpkt2lit. g otrzymuje brzmienie:„g)pozostałe odpady zbierane selektywnie za pomocą mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych –raz na pół roku;”"
Panią redaktor proszę o nieprzesyłanie pytania do UM. Sprawa wyjaśniona.

Jeśli tak jest, to może być dla UM wygodne. Obliczają ściągalność za śmieci od tej mniejszej liczby i wychodzi wysoka ściągalność opłat za odpady. Ja myślę, że nie popełnię większego błędu jeśli napiszę, że każda 4 osobowa rodzina płaci za 5 osobę której nie zna. To ci niepłacący za odpady. Po wielu latach płacenia za nonama
będzie on dla ciebie bliski jak rodzina.

Jeśli tak jest, to może być dla UM wygodne. Obliczają ściągalność za śmieci od tej mniejszej liczby i wychodzi wysoka ściągalność opłat za odpady. Ja myślę, że nie popełnię większego błędu jeśli napiszę, że każda 4 osobowa rodzina płaci za 5 osobę której nie zna. To ci niepłacący za odpady. Po wielu latach płacenia za nonama
będzie on dla ciebie bliski jak rodzina.

"Dziś zameldowanie na bobyt stały, ani czasowy nie jest obowiązkowy." Guzik prawda. Rudy planował go znieść i na planach się skończyło jak to u "wielkiego planisty". Kastrację farmakologiczną też "planował"
https://www.gov.pl/web/gov/obowiazek-meldunkowy

Tutaj krótko na ten temat:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/obowiazek-meldunkowy-zostaje,73,0,2219593.html

Więc płać za śmeci swoich sąsiadów jednoosobowo zamaldowanych lecz nie mieszkających a wynajmujących lokal czteroosobowej "rodzinie"
Też z tej "rodziny"?

Przecież meldunek nie jest wymagany by płacić za odpady.
Ile osób zamieszkuje lokal podaje się w administracji. Trzeba liczyć na życzliwość i uczciwość sąsiadów i tyle. A meldunek ma się w dowodzie -gdyby ktoś nie miał maseczki w sklepie :) Życzę wszystkim miłego dnia.

Agent w gimbie szkolony? Agent niemiecki i nie wie o Anmeldebestätigung i jego obowiązku? Gdybyś potrzebował czegoś na trądzik pisz śmiało:) A na razie dziwuj że macki "bolszewi pisu" aż do Niemiec dotarły:) Nie lepiej było podpisać się jako James Bąk... ten Bąk? xd

Anmeldebestätigung- Ze względu na obowiązek meldunkowy, w przypadku zlekceważenia go, mogą zostać nałożone grzywny, które wynoszą nawet 1000 euro. Że też siepacze PIs-owscy jeszcze na to nie wpadli a byłoby w końcu po eŁropejsku.

Obowiązek meldunkowy.Skoro w Niemczech ktokolwiek verstößt gegen jede Ordnung to widać że i w Polsce jest potrzebny. Nie wiem jak to teraz u Niemców ich Ordnung wygląda. Ostatnio byłem tam gdy istniały jeszcze Niemcy a i tak bez jakiegoś tam zachwytu. Teraz to już tylko nazwa geograficzna. Nie mam zamiaru odwiedzać państw islamskich.

Aż zaleciało smrodem przypalonej słowiańszczyzny w kwaśnym sosie katolickim

Pod każdym artykułem, niezależnie od tematu, trafi się komentarz durnia, który ma fobię na punkcie religii i Kościoła.

Tak jak pod każdym artykułem znajdzie się popis polskiego "idioty-patryjoty" natchnionego tanią propagandą pisobolszewii.
Ja w Niemczech byłem ostatnio 2 tygodnie temu... Ty zapewne 20 lat temu raz jeden jedyny.

Czepiasz się bo ktoś nie wyznaje katolicyzmu, ale wcześniejsza retoryka antyislamska zupełnie Cię nie rusza. Sądzę, że właśnie o te typowo "polskie" komentarze chodziło Artiemu. I ja się też z tym zgadzam, bo nie można z miłością na ustach lżyć wszystkiego dookoła - to hipokryzja i budowanie powszechnej nienawiści.

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Inne
  Rekrutacja
 • Kupię
  Kupię auto do 3000zł zarejestrowane
 • Inne
  Znaleziono klucze
 • Dam pracę
  Przedszkole poszukuje pomocy
 • Inne
  Zaginął szczeniak
 • Dam pracę
  Zatrudnię opiekunkę do żłobka
 • Inne
  Znaleziony York
 • Inne
  Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)