Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Podwyżki opłat za odpady - list do redakcji

Do naszej redakcji napisał Czytelnik, który zadał pytanie w sprawie opłat za odpady.

Z projektu uchwały wynika, że od marca może nas czekać kolejna podwyżka opłat za odpady. Jeżeli w przypadku 1 osoby różnica wyniesie 2 zł, to przy 3 osobach już 9 zł. Dlaczego Luboń rezygnuje z opłat degresywnych? Na jakim etapie jest skarga do UOKIK na monopolistyczne praktyki RIPOK? - zapytał Mieszkaniec.

Poniżej publikujemy odpowiedź z Urzędu Miasta Luboń.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rezygnacji z degresywnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uprzejmie informuję, iż po przeprowadzeniu szczegółowych analiz uznano, że ten system naliczania opłat jest nieefektywny. Zarówno w gospodarstwach jedno, dwu, trzy czy siedmio-osobowych ilość odpadów wytwarzanych przez każdą z osób jest porównywalna. W związku z tym nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego dla stosowania opłat degresywnych.

Wychodząc naprzeciw rodzinom wielodzietnym wprowadzono w 2017 roku zniżkę dla osób posiadających ogólnopolską kartę dużej rodziny, prowadzących selektywne zbieranie odpadów. Zniżka ta wynosi 2 złote od osoby, przysługuje wszystkim osobom posiadającym karty ogólnopolskie, zamieszkującym daną nieruchomość, ujętym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Warunkiem otrzymania zwolnienia z opłaty jest okazanie kart dużej rodziny podczas składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z informacji uzyskanych w rozmowie z Dyrektorem Delegatury UOKIK w Poznaniu wynika, iż nasze zgłoszenie dotyczące monopolistycznych praktyk RIPOK traktowane jest jako priorytetowe. Niestety sprawa ta jest bardzo skomplikowana i złożona, dlatego też UOKIK nie jest w stanie określić, kiedy faktycznie postępowanie zostanie zakończone.

UML

izi

fot.: 

Odpowiedzi

Jak się raz coś komuś dało to odebranie tego może zakończyć się klapą.Ta zniżka, moim zdaniem miała takie działanie, że zapobiegała wyrejestrowaniu osób z systemu. Teraz może się to skończyć tak, że w rodzinie 7 osobowej, 2 osoby wypadną(zostaną wyrejestrowane) i nawet jeśli ściągalność się nie zmniejszy (83%), to do kasy miasta wpłynie mniej pieniędzy. To wymyślili mądrzy ludzie, kiedy Luboń wychodził z Selektu i teraz psujdy to psują.Piszę to jako osoba niezbyt zainteresowana zniżkami, bo nie należę do dużej rodziny. Chodzi o sprawne funkcjonowanie systemu i jak najwyższą ściągalność.

Niedawno moja sąsiadka mówiła, że była w UM i chciała uiścić opłatę przynajmniej za 2 kwartały i kazano jej się wstrzymać. Urząd nie wie, bo popełnił 2 błędy: 1)Za późno przedłożono RM uchwałę w sprawie podwyżek od marca,
2)RIO jeszcze nie sprawdziło lubońskiej uchwały w sprawie podwyżek. Sesja Rady w dniu posiedzenia RIO to masakra.
Jako zbieracz odpadów trochę się wstydzę za w/w przedszkolne błędy i twierdzę, że podwyżki w 2 kwartale raczej nie będzie.Panie Marianie Walny gdziekolwiek jesteś, pomóż tym amatorom, bo błądzą.

W tej sprawie jestem absolutnie po stronie władz. Wniosek jak najbardziej słuszny.Władze jednak nie powinny traktować zbieraczy jak głupków i informować od kiedy to trwa, i ile Luboń na tym stracił. Z braku laku tj.informacji sam też spytałem UOKIK, bo nie palę się do dopłacania do gmin, które są w Selekcie, a Hans na bramie w Piotrowie Pierwszym zupełnie się rozbestwił. Radni też tych informacji nie mają, nie wiedzą co zrobić z puszką, a kolorowymi guzikami się bawią.
Oto fragment odpowiedzi z UOKIK:
"że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające mające na celu wstępne ustalenie czy na lokalnym rynku zagospodarowania odpadów komunalnych w IV Regonie Gospodarki Odpadami województwa wielkopolskiego, w szczególności w związku z działalnością Tonsmeier SELEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszym, mogło dojść do nadużycia pozycji dominującej i tym samym do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.).

Ww. postępowanie jest w toku. Obecnie trwa gromadzenie materiału dowodowego m.in. poprzez kierowanie do wybranych podmiotów wezwań na podstawie art. 50 ust. 1 ww. ustawy. Zebrany materiał dowodowy pozwoli na podjęcie ewentualnej decyzji o wszczęciu postępowania antymonopolowego w sprawie.

Planowany termin zakończenia postępowania wyjaśniającego to koniec kwietnia 2019 roku."
Dlaczego UM o tym nie informuje?

W sprawie wniosku do UOKIK jestem po stronie władz Lubonia. Brakuje mi informacji jak długo trwa proceder i ile Luboń na tym stracił. Nie wszyscy są bezmyślni jak ludzie od naciskania kolorowych guzików i warto zbieraczom odpadów tłumaczyć zwłaszcza, że skutkuje to podwyżkami co 3 miesiące, z których ostatnia będzie nieskuteczna ze względu na brak profesjonalizmu. Zbieracz musiał sam zapytać UOKIK. Oto fragment odpowiedzi:
"że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające mające na celu wstępne ustalenie czy na lokalnym rynku zagospodarowania odpadów komunalnych w IV Regonie Gospodarki Odpadami województwa wielkopolskiego, w szczególności w związku z działalnością Tonsmeier SELEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszym, mogło dojść do nadużycia pozycji dominującej i tym samym do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.).

Ww. postępowanie jest w toku. Obecnie trwa gromadzenie materiału dowodowego m.in. poprzez kierowanie do wybranych podmiotów wezwań na podstawie art. 50 ust. 1 ww. ustawy. Zebrany materiał dowodowy pozwoli na podjęcie ewentualnej decyzji o wszczęciu postępowania antymonopolowego w sprawie.

Planowany termin zakończenia postępowania wyjaśniającego to koniec kwietnia 2019 roku."
Dlaczego żaden z naciskaczy guzików nie spytał o to na sesji?

Naciskacz - osoba, która w toku działań wyborczych została wyselekcjonowana i umieszczona na liście wyborcze przez lidera ugrupowania, w celu umożliwienia mieszkańcom jej wyboru w procesie głosowania. Głównym obowiązkiem naciskacza jest przybycie w wyznaczonym czasie do miejsca naciskania i przeprowadzenie czynności naciskania klawiszy zgodnie ze wskazaniami lidera. Inne czynności nie są wymagana a nawet nie zalecane, w szczególności zadawanie nieodpowiednich pytań liderowi.

Naciskacz to też osoba, która naciska nie wiedząc dlaczego i w jakiej sprawie.Naciska więc dla samego naciskania.
Według mnie naciskanie z 13.02 nie przyniesie żadnych rezultatów i trzeba będzie przyciski ponownie fatygować w sprawie podwyżki.Dlatego UM nabrał wody w usta i udziela pokrętnych odpowiedzi ludziom, którzy chcą zapłacić za odpady.
Prawnik to osoba, która nie zna terminów wejścia w życie aktów prawa miejscowego.

Nie mogę się z tym do końca zgodzić, że naciskacz to osoba, która naciska nie wiedząc dlaczego. On wie dlaczego tak naciska – on tak naciska po taka jest wola lidera. Co do świadomości w jakiej sprawie to zgodzę się, że dla naciskacza nie jest to istotne.

Faktem jest, że zarówno władze Lubonie jaki i radni w wielu sprawach wykazuję małe kompetencje w sprawach, którymi się zajmują.

Prawda jest taka, iż większość ludzi jest po prostu zbyt mało świadoma (można było by użyć słowa na g, ale wtedy większość poczuje się obrażona) aby wybrać odpowiedniego kandydata, tak mała wada demokracji.

Władza zapodała narodowi w Informatorze informację o podwyżce cen od marca.
Teraz musi liczyć na litość RIO lub to, że tam nikt nie umie liczyć do 14.
Do słowniczka dodaję słowo radny.
Radny to człowiek który nie wie co zrobić z puszką.

Przecież ludzie paląc śmieci ogrzewają swe domy.:)) Zmniejszają się opłaty na składowiskach. Czyż nie powinno być taniej:)

Czy redakcja E-Luboń wie coś na temat niezwyczajnego przebiegu VI Sesji Nadzwyczajnej RM Luboń?
Transmisja była bardzo ciekawa i pouczająca, za co bardzo UM Luboń dziękuję.
https://www.youtube.com/watch?v=KLUTirddrOk

Lubońskie uchwały śmieciowe przeszły przez RIO i podwyżka na 14 od kwietnia stanie się faktem.Odpuszczę już sobie
rozkładanie na części kombinacji alpejskich jakie temu towarzyszyły. Przyjmuję to do wiadomości.Z następną podwyżką
może być już trudniej, bo już tak po raz pierwszy mamy ceny wyższe niż w Selekcie.Za dużo stękania że nic się nie da,
bo Toensmeier kradnie, bo trzeba iść z tym do sądu, a nie kazać ludziom za to płacić. Pani Burmistrz powinna zacząć wymagać od zastępcy cokolwiek, poza narzekaniem, lub wymienić na lepszy model.

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Inne
  Znalezion suczke West highland White terier
 • Dam pracę
  Praca
 • Inne
  Znaleziono klucze od samochodu
 • Inne
  Zgubiłam złoty kolczyk