Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Cuchnący staw - list do redakcji [odpowiedź z UML]

1 października do naszej redakcji napisał Czytelnik, który zwrócił uwagę na smród jaki od 18 lat roztacza się przy ulicy Niezłomnych.

Notorycznie spuszczane jest szambo do stawu na posesji mojej wspólnoty mieszkaniowej. Nie możemy otworzyć okien taki smród!!! Mieszkam tu 18 lat i ciagle to samo. Nikt nic nie może. Nasza wspólnota mieści się przy Niezłomnych - pisze Mieszkaniec.

O zaistniałej sytuacji informowali również inni mieszkańcy tejże wspólnoty. Sprawę przekazaliśmy do Urzędu Miasta Luboń. Poniżej publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy w dniu 14.11.2018 roku.

W odpowiedzi na liczne informacje pochodzące od mieszkańców miasta Luboń dotyczące odprowadzania ścieków przez właścicieli nieruchomości na której zlokalizowany jest staw przy ul. Niezłomnych, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz 3a, a także ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez m.in.…

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (…)

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (…)

6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1 – 4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Na zgłoszenia nielegalnego odprowadzania ścieków do stawu Straż Miejska wielokrotnie interweniowała przeprowadzając kontrolę szamba oraz rachunków za wywóz nieczystości płynnych.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie odprowadzania ścieków. Właściciele nieruchomości posiadają aktualną umowę na wywóz nieczystości płynnych oraz każdorazowo okazywali aktualne dowody wywozu szamba. Potwierdzeniem powyższego są sprawozdania kwartalne sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz rozmowa z przedsiębiorcą. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody.

Staw zlokalizowany przy ul. Niezłomnych jest niewielkim, płytkim, bezodpływowym zbiornikiem wodnym, zlokalizowanym w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz pól. W pobliżu zbiornika rosną drzewa. Naturalnym zjawiskiem występującym dla zbiorników wodnych jest proces eutrofizacji wód (proces polegający na wzroście żyzności wody). Umiarkowana eutrofizacja w warunkach naturalnych jest korzystna i może być traktowana jako użyźnienie. Przyspieszenie procesu eutrofizacji następuje w przypadku zbiorników płytkich, narażonych na dopływ substancji biogennych (azot, fosfor, potas). Skutkuje to intensywnym wzrostem wszelkiego rodzaju glonów i sinic, rozwojem biomasy organizmów fitoplanktonowych – tzw. zakwitem wody, za którym idzie zmiana jej koloru i zapachu na nieprzyjemny. Pogarszają się warunki tlenowe lub dochodzi do całkowitego zaniku tlenu i wytrącania się siarkowodoru. Obumierające i rozkładające się szczątki roślin, glony i sinice doprowadzają do wtórnego zanieczyszczenia wody, nieprzyjemnego zapachu i intensywnego zamulania zbiornika wodnego. Cyklicznie, w okresach letnich oraz zimowych może pojawić się zjawisko przyduchy polegającej na spadku zawartości tlenu w wodzie. Źródłem substancji biogennych w stawie mogą być np. spływy nawozów pochodzących z pól uprawnych, rozkład liści, pokarm dla ryb, i inne.

W miesiącu wrześniu, po nasileniu zgłoszeń dotyczących możliwego odprowadzania ścieków do stawu i związanego z tym nieprzyjemnego zapachu Miasto Luboń, przy braku sprzeciwu właścicieli nieruchomości na której zlokalizowany jest staw, zleciło akredytowanemu laboratorium analizę fizyko-chemiczną i mikrobiologiczną wody. Próby wody pobrane zostały przez pracowników laboratorium w obecności przedstawiciela właściciela nieruchomości oraz inspektora ds. ochrony środowiska Urzędu Miasta Luboń w dniu 02.10.2018 r. Poniżej przedstawiamy Państwu opis wyników badań:

Obecność bakterii fekalnych podwyższona na tle wód powierzchniowych nienarażonych na stałą ekspozycję na zanieczyszczenia świadczy o wpływie najbliższego otoczenia na jakość wody w stawie i prawdopodobnie nie pozostaje to bez wpływu na to, co się dzieje w zbiorniku. Dodatkowo obecność ptactwa bytującego nad stawem może mieć wpływ na poziom tego typu zanieczyszczeń.

Ładunek substancji biogennych jest bardzo wysoki. Dominująca forma azotu, to azot organiczny, bardzo wysokie stężenie azotu amonowego, brak pozostałych form mineralnych azotu (azotynów, azotanów). Zawartość fosforu ogólnego bardzo wysoka. Ładunek substancji organicznych jest także wysoki, znacznie przewyższający wartości obserwowane w naturalnych wodach powierzchniowych.

Woda charakteryzuje się wysoką przewodnością elektryczną właściwą, czyli wysokim stopniem zmineralizowania, o odczynie nieznacznie alkalicznym, tj. pH = 7,9. W wodzie obecny jest w dość dużych ilościach rozpuszczony tlen, co uprawdopodabnia naturalny charakter obserwowanych zjawisk. Woda jest bardzo mętna, o kolorze szaro-zielonym i bardzo intensywnym zapachu siarkowodoru, co może świadczyć o procesach gnilnych zachodzących w zbiorniku, które związane są z rozkładem materii organicznej zgromadzonej w misie zbiornika. Woda nie pieni się podczas pobierania, ani nie pływa piana na powierzchni zbiornika, co świadczy o braku detergentów w wodzie, które mogłyby wskazywać na dopływ ścieków bytowych z gospodarstwa domowego do zbiornika.

Wszystko wyżej wskazuje na bardzo zły stan troficzny zbiornika spowodowany dużym ładunkiem materii organicznej zgromadzonej w zbiorniku. Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo cyklicznego pojawiania się przyduch w okresach letnich i zimowych oraz pojawiania się procesów gnilnych związanych z procesami rozkładu materii organicznej. Nie wskazuje to jednoznacznie na zanieczyszczenie zbiornika ściekami bytowymi”.

UML

izi

fot.: 

Kamil

Odpowiedzi

A nie prościej zrobić fotki i zadzwonić na SM albo Policję zamiast szczekać w necie? I przez 18 lat tak się dzieje?

I tak przez 18 lat się dzieje?!! Nie prościej strzelić fotę spuszczającemu i zadzwonić na SM albo Policję?

I tak przez 18 lat się dzieje?!! Nie prościej strzelić fotkę spuszczającemu i zadzwonić na SM lub Policję?
Piszę ten komentarz po raz trzeci bo ta strona regularnie wycina komentarze - można w końcu coś z tym zrobić?

Widzę że jednak coś zrobiliście :)

Cały sierpień i wrzesień nocą zaczynał się ten proceder. Władze miasta są, aż tak bezradne?... Piękne, letnie, ciepłe noce i pozamykane okna na odiedlu, bo smród szamba przyprawial o ból głowy i mdłości. Tak wyglada XXI wiek w Luboniu. Brak kanalizacji, zatrucie środowiska i ludzi. Akcja "czyste powietrze " dobrze wygląda na plakacie. Obojętność urzędników wobec udręki całego osiedla... Sytuacja powtarza się od lat! Niepojęte. BulwersuJace. Może TV ogólnopolska mogłaby nagłośnic sytuację i nagle się znajdzie proste rozwiązanie...

Ja zgłosiłabym sprawę na policję (wraz z datą i zdjęciami w trakcie czynności wprowadzania ścieków ) oraz do WIOŚ w Poznaniu. Każdy wniesiony wniosek do organu musi zostać rozpatrzony.

No wykład pierwszej wody. UML jak Wiki :)

Tylko co dalej z tym ?
Gdzie ta wlasnie walka wladz o czystosc powietrza ! gdy by jej nie mamy caly rok, nie tylko zima

Opinia UM mnie rozbawiła wyciągnijcie sami wnioski ,typowe analizy , omijanie sedna sprawy ? Dlaczego nikt nie zapyta wprost kiedy na tamtym obszarze za autostrada czyli ul.Niezłomnych Kościuszki i wszystkie przylegle zostanie założona kanalizacja będziecie tylko dzwonić po Policje Straż miejska i co to pomoże ? Tylko współczuć tym którzy tam mieszkają kolejne 5 lat męki ; smród , korki i dziurawe ulice !

Są sposoby aby np. przy pomocy drona z odpowiednim sensorem wykonać badanie, które z dużym prawdopodobieństwem określi czy są tam ścieki czy jednak nie.

Oczywiście musiałoby być kilka terminów wykonania nalotu incognito.

Gdzie wyborcze "więcej dla wody, powietrza ziemi" Pani MM vel tulipanowy skwer.
Za 5 lat hasło się nieco zmieni i odświeży i lud znowu to kupi. A jak coś nie wyjdzie to zawsze można zwalić na "obiektywne trudności" poinformować, że w okolicznych gminach jest tak samo. Byle do kolejnej kadencji. To nie czas wyborów by Pani MM zajmowała się sprawami ludu na to ma czas w trakcie kampanii. Teraz mamy anonimową odpowiedz z UML.

A nie można załączyć oryginałów wyników, tylko jakiś opis. Gdzie wartości referencyjne, co, jak, jakimi metodami badano. Jaki lab badał, czy ma akredytację na te badania... Opis badań wygląda jak wypracowanie, nie ma tam konkretów. Ja ten opis wydaje mi się, rozumiem, ale to nie żaden dowód kończący sprawę...

....ciekawe ,że najbardziej intensywny smród jest w środku nocy kiedy człowiekowi się wydaję czy to jest naprawdę czy tylko mi się śni że tak cuchnie aż w nosie gryzie ??? czy to może wpływ promieni księżyca wzmaga intensywność doznawanych wrażeń węchowych? a czym wytłumaczy UM spalanie jakiś odpadów (części od samochodów które na tej posesji są naprawiane) łącznie z gumą w szopce obok tego stawu, w środku dnia przy temp powietrza ponad 20 st C, a po tel do Straży Miejskiej bez żadnej reakcji palenie trwa jeszcze kilka godzin !!!

Mieszkam na tej posesji i potwierdzam, że smród jest nienormalny. To jest smród szamba !!! Identyczny jak wywożą z naszych bloków w XXI wieku !
Ostania akcja? A jakże... w nocy z 10/11 listopada. Dlaczego te "biologiczne" zapachy taką intensywną woń maja w weekendy i dni świąteczne ? Dlaczego nocą? Czy ktoś może udzielić logicznej odpowiedzi na te notoryczne przypadki losowe? Dlaczego ta "przyducha" ma miejsce w takich dniach i godzinach? Zapewne złośliwość przyrody...

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Dam pracę
  Opiekun osoby starszej
 • Sprzedam
  Dom z potencjałem w świetnej lokalizacji na sprzedaż
 • Wynajem - oferuję
  miejsca postojowe do wynajęcia w NCL
 • Inne
  Zaginął rudy kotek
 • Dam pracę
  DHL Robakowo k/Poznania: PRACOWNIK MAGAZYNOWY
 • Dam pracę
  Praca w przedszkolu w Luboniu