Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Co można załatwić w Starostwie Powiatowym?

Starostwo powiatowe ma charakter ponadgminny. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin. W placówce tej załatwisz m.in.: wydanie decyzji dla inwestorów o pozwolenie na budowę czy zmianie sposobu użytkowania obiektu, zarejestrowanie pojazdu, uprawnienia do kierowania pojazdami, zgłoszenie budowy ogrodzeń, reklam, obiektów małej architektury, rozbiórek i remontów obiektów budowlanych. 

Do zadań starostwa w dziedzinie komunikacji należy przede wszystkim:

rejestracja pojazdów,
wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców oraz nadzór nad nimi,
wydawanie legitymacji instruktora.

Wśród kompetencji starostwa w dziedzinie dróg należy wymienić:

budowa, remonty, oświetlenie dróg powiatowych, budowa chodników i ich utrzymanie przy drogach powiatowych,
organizowanie sieci transportu publicznego między gminami.

Do zadań starostwa w dziedzinie geodezji należy przede wszystkim:

koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczeń i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
ochrona gruntów rolnych.

Do zadań starostwa w dziedzinie edukacji należy:

budowa, utrzymanie, remonty szkół ponadgimnazjalnych, specjalistycznych, artystycznych, zawodowych; władze powiatu mają wpływ na wybór dyrektora szkoły oraz wypłacają wynagrodzenie pracownikom tych placówek,
budowa i utrzymanie powiatowych bibliotek, ośrodków kultury,
prowadzenie powiatowych baz sportowo - rekreacyjnych.

Do zadań starostwa w dziedzinie budownictwa należy przede wszystkim:

przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu robót, rejestracja książek obiektów budowlanych,
przyjmowanie zgłoszeń m.in.: budowy ogrodzeń, reklam, obiektów małej architektury, rozbiórek i remontów obiektów budowlanych,
wydawanie decyzji dla inwestorów o pozwolenie na budowę, zmianie sposobu użytkowania obiektu, użytkowanie obiektów, rozbiórka obiektów budowlanych, remonty obiektów,
wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkaniowych i użytkowych,
rejestracja dzienników budowy lub rozbiórki.

Do zadań starostwa w dziedzinie budownictwa należy:

budowa i utrzymanie ponadgminnych domów pomocy społecznej i kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej,
prowadzenie powiatowych centrów pomocy rodzinie, oferujących wszechstronną pomoc i poradnictwo rodzinne,
organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, pomoc w integracji ze środowiskiem wychowankom domów dziecka czy zakładów dla nieletnich,
współpraca z organizacjami społecznymi w sprawie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Do zadań starostwa w dziedzinie obsługi administracyjnej należy przede wszystkim:

wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa.

www.infor.pl

Odpowiedzi

Do tej pory w starostwie można w starostwie coś lub kogoś. Jeśli wójt z PO ,to znajdował w staroście sojusznika by
próbowac administracyjnie załatwic np. mnie. Wójt zajmuje działkę na podstawie fałszywych oświadczeń, a w starostwie
raz dwa klepią mu pozwolenie na budowę.Nie dostrzegają właścicieli w rejestrze gruntów.
Była też nadzwyczajna kasta, która mogła załatwic np. koncesję na wydobycie żwiru, bez decyzji środowiskowych. Dla wójtów ze słusznej opcji była też taka usługa jak pozwolenie na budowę drogi, gdzie we wniosku występują działki z innej
drogi.Dają też lewe pozwolenia wodno-prawne i w nich też nie dostrzegają stron,

Proszę o wypowiadanie się w temacie. Wycieczki personalne nie są na miejscu, obojętnie jakie kto ma poglądy.

W zasadzie to zadania powiatu zostały określone w ustawie o samorządzie powiatowym w rozdziale 2, w szczególności w art.4.1. wymieniono ich aż 23, do tego dochodzą zadania z administracji rządowej przypisane do realizacji powiatom. W powiecie występują dwa organy: organ uchwałodawczy (rada powiatu) oraz organ wykonawczy (zarząd powiatu). Zarządem powiatu kieruje starosta. Starostwo powiatowe jest natomiast aparatem pomocniczym zarządy powiatu. Dlatego najlepszym źródłem, moim zdaniem, informacji jakie sprawy możemy załatwić w starostwie jest Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu przyjęty uchwałą zarządu powiatu z 28 grudnia 2017 roku. Obejmuje on aż 46 stron. Informacja zawarta powyższym tekście jest więc bardzo mizerna.

Jest ogólna, nie będziemy przepisywać 46 stron.

Nie chodzi przecież o przepisywanie 42 stron dokumentu. Podałem tę informację tylko dlatego, by osoby zainteresowane mogły szczegółowo zapoznać się z zadaniami realizowanymi przez starostwo, jako aparatu pomocniczego organu wykonawczego powiatu.
W ww. tekście w drugi raz wymienionym podtytule o zadaniach w zakresie budownictwa wymieniono właściwie zadania z zakresu instytucjonalnej pomocy społecznej. Brakuje informacji z zakresu ochrony środowiska. między in. o powiatowym programie ochrony środowiska, który podlega uchwaleniu przez radę powiatu. o pozwoleniach zintegrowanych, prowadzeniu rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podst. przepisów UE - CITES, zezwoleniach na utrzymywanie chartów i ich mieszańców, wydawaniu kart wędkarskich, rejestracji sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb, nadzoru nad spółkami wodnymi. Brakuje informacji o Powiatowym Rzeczniku Konsumentów, Powiatowym Biurze Rzeczy Znalezionych, całym szeregu zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. A w dziedzinie geodezji prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Regulamin organizacyjny starostwa powiatowego zmienił się 31 sierpnia2018r

Rzeczywiście, nie sądziłem że już po ośmiu miesiącach będzie zmiana regulaminu. Po wpisaniu w wyszukiwarce "regulamin organizacyjny ..." ukazała się wersja z grudnia 2017 r. Szukając w BIP-ie aktualnej uchwały zobaczyłem ciekawy kwiatek. Jest nim uchwała nr 2843/2018 z 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Pana Pawła Zawieji, dyrektora... Aż mnie zmroziło, bowiem poprawnie to Pawła Zawiei. Trochę wstyd.

Jeszcze jedna uwaga, w uchwałach nie stosujemy formy Pan/Pani przed nazwiskami.

Ja wypowiadam się w temacie. Te rzeczy, które wymieniłem dzieją się w realu. Fikcja to program Powiatowa 17.
Czy moją winą jest przekręty robią ludzie z PO? Dziwne byłoby gdyby robili inni. Czy w tym kraju jest obowiązek ukrywania przekrętów. ?

Zapomniałem dodac, że po to cię Izabello jako suweren do powiatu wysyłam, byś ten układ rozwaliła, a nie broniła.
Przekręty nie są zadaniem powiatu i co do tego wszyscy się chyba zgodzimy.

Dziękuję za zaufanie

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Dam pracę
  Pani do sprzatnia
 • Inne
  Zaginął kot
 • Wynajem - oferuję
  Wynajmę pomieszczenie
 • Dam pracę
  Praca- wypełnianie ankiet