Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

List do redakcji

Drodzy Mieszkańcy, jestem lubonianinem od urodzenia. Nie interesowałem się pracą urzędników naszego Miasta, ani pracą społeczną Radnych do momentu, gdy Burmistrz i jej urzędnicy oraz część Radnych wkroczyli brutalnie w moje życie, uchwalając szkodliwe dla mnie i mieszkańców prawo samorządowe.
W dniu 19 lipca 2018 r. miało miejsce posiedzenie Rady Miasta, na którym to Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Górny Lasek, Uchwała Nr XLIX/368/2018. Obejmuje on znaczny obszar tej części miasta, w dużym przybliżeniu jego granicami są ulice Kalinowa - Podgórna i Sobieskiego - Ogrodowa/Dworcowa.
Jestem jednym z wielu właścicieli nieruchomości położonych w obszarze tego planu, przez których działki lub w ich pobliżu, przechodzi sieć wysokiego napięcia 110 kV, dla której ww. plan ustanawia strefę techniczną o łącznej szerokości 30 m. Cytując zapisy planu paragraf 14, w tej strefie obowiązuje: ,,zakaz lokalizowania zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi”.
Co to dla nas oznacza?
Mimo, iż nasze działki zgodnie z zapisami tego planu przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, to w praktyce nie możemy w strefie technicznej wybudować żadnych budynków mieszkalnych. Wprowadzenie takich zapisów w sposób rażący ogranicza możliwość zabudowy mojej działki oraz drastycznie obniża jej wartość rynkową.
Zgodnie z przysługującym mi prawem zgłosiłem uwagi do ww. planu, wnosząc między innymi o skablowanie linii napowietrznej 110 kV i zmniejszenie strefy technicznej, która w znacznej mierze ogranicza moje prawo do dysponowania nieruchomością i w zasadzie uniemożliwia jej zabudowanie, prosząc również o wskazanie ewentualnego trybu odszkodowawczego za wprowadzone ograniczenia. Jakież było moje zdziwienie, gdy otrzymałem odpowiedź, a w niej informację o tym, iż ustalona strefa jest zgodna z wcześniej uchwalonym Studium i została zaopiniowana pozytywnie przez Zakład Usług Energetycznych, a określenie procedur odszkodowawczych wykracza poza zakres planu.
W związku z powyższym oczekuje na wyjaśnienia dlaczego zatem władze miasta już na etapie uchwalania Studium nie zadbały o interesy mieszkańców naszego miasta i nie nakazały chociażby skablowania sieci energetycznej a tylko wyszły naprzeciw interesowi Enea Operator Sp. z o.o. !
Chciałbym również wiedzieć dlaczego teren ten nie został wydzielony jako osobny obszar przeznaczony pod prowadzenie linii wysokiego napięcia, tak by zakład usług energetycznych mógł go wykupić, tylko tworzone są w planie fikcyjne tereny zabudowy mieszkaniowej z zakazem jej wykonania.
Zgłębiając temat dowiedziałem się, że projekt planu, a wcześniej studium (uchwalone w czerwcu 2016) opracowane zostały na bazie nieobowiązujących już w 2003 r.norm wskazanych przez Enea Operator Sp. z o.o.
Obecnie obowiązuje PN-EN 50341-1:2013-03
Wybrałem się więc na Komisję Komunalną, a następnie na sesję Rady Miasta, mając nadzieje na powstrzymanie Radnych przed uchwalenie planu niezgodnego z prawem. Pouczyłem ich również o tym, iż były to tylko opinie firmy Enea Operator Sp. z o.o. więc Burmistrz Miasta Lubonia nie ma obowiązku wprowadzenia tych wytycznych, a jedynie musi je przeanalizować i zweryfikować. Niestety bez skutku. Moje uwagi i wyjaśnienia nie zostały przyjęte, a Plan został uchwalony!
Zostałem jedynie poinformowany przez urzędników nadzorowanych przez Panią Burmistrz, że w planie wprowadzony został zapis umożliwiający, po dokonaniu badań, zmniejszenie strefy technicznej dla danej działki, umożliwiając jej zabudowanie. Poinformowano mnie, że muszę na własny koszt wykonać badania wykazujące mniejsze niż zakładane w planie pole elektromagnetyczne. Otrzymałem również kontakt do dwóch certyfikowanych przez Energetykę podmiotów, które mogą wykonać takie badania. Zostało to powtórzone na Komisji Komunalnej jak i na sesji Rady Miasta - nagranie z sesji z 19 lipca do zobaczenia na stronie: bip.lubon.pl. Dodam, że zapisów o których zostałem poinformowany w ostatecznej treści planu nie znalazłem.
Zakład Energetyczny lokalizuje sieci na prywatnych gruntach, ustala strefy niezgodne z obowiązującymi normami, a ja mam udowadniać, płacąc za badania, że ta strefa nie musi być aż tak rozległa?!
Mało tego. Zawnioskowałem o wgląd w dokumentację dotyczącą procedury planu i 25 lipca 2018 r. dowiedziałem się dzięki temu, że projekt planu został wysłany do zaopiniowania do Enea S.A.,a nie jak przewiduje prawo do Enea Operator Sp. z o.o. . Ponadto żadna opinia z wyżej wymienionych zakładów dotycząca tej procedury do Urzędu nie trafiła.
Odnoszę przykre wrażenie, że nikt z Urzędu Miasta nie pochylił się, a w każdym razie nie w sposób należyty, nad tym problemem. Nie dokonano prawidłowo analizy merytorycznej zagadnienia i nie uzyskano opinii zakładu energetycznego – jak zapewniano. Urząd Miejski posiadał jednak wiedzę, że „… W przepisach szczególnych, dotyczących pola elektromagnetycznego, uwzględnianego przy napięciach 110 kV, zasięgi stref nie są określane przy pomocy wymiarów geometrycznych, lecz poziomem dopuszczalnego natężenia pola elektromagnetycznego. Zatem NAJPEWNIEJSZĄ metodą wyznaczenia natężenia pola, a zarazem określenia zasięgu strefy, jest POMIAR NATĘŻENIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W TERENIE…”. Wg słów Pani Burmistrz na sesji, badań nie przeprowadzono.
Zatem na podstawie czego ustalone są zapisy dotyczące tzw. strefy technicznej szerokości 30 m?
Na podstawie:
- nieobowiązującej normy,
- błędnego Studium,
- opinii firmy Enea Operator Sp. z o.o.o, kierującej się własnym interesem!
Niepokoi mnie również to, że pracownicy Urzędu Miasta, jak i jego władze nie przekazali członkom Rady Miasta, rzetelnej informacji, wprowadzając ich w błąd co do merytoryki problemu.
W mojej ocenie Burmistrz powinna działać w interesie mieszkańców, dbając o to, by ich prawa nie były naruszane, zwłaszcza gdy nie znajduje to uzasadnienia w stanie faktycznym i prawnym.
Z przykrością stwierdzam, że Burmistrz Lubonia, jak i część Rady Miasta uchwalając MPZP ,, Lasek Górny” wskutek wyżej opisanych działań lub odpowiednio zaniechań doprowadzili do uchwalenia ww. planu, który w mojej ocenie jest krzywdzący dla mieszkańców i narusza prawo.
Czy to miało miejsce, proszę oceńcie Państwo sami.
Odsyłam do nagrania z sesji Rady Miasta z dnia 19.07.2018 r. Jakikolwiek komentarz wydaje się zbędny.
Apeluje do mieszkańców naszego Miasta, aby nie byli obojętni na bylejakość tworzenia i uchwalania prawa samorządowego, przyjrzeli się bliżej słabości pracy urzędników, jak i słabości kontroli społecznej, jaką powinna być Rada Miasta.
Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego listu otwartego moje stanowisko poprze wielu mieszkańców i wraz ze mną zaskarży ww. uchwałę do Sądu Administracyjnego
Wspólnie pokażmy, że się na to nie godzimy, bo to szkodzi nam - mieszkańcom!

Zapraszam Państwa do dyskusji o pracy Pani Burmistrz i jej pracowników oraz pracy społecznej Radnych. Czy wywiązują się z posługi dla mieszkańców? Czy jest więcej mieszkańców pokrzywdzonych decyzjami Pani Burmistrz i pracą Radnych? Wspólnie możemy więcej osiągnąć dla dobra miasta!

Z wyrazami szacunku,

Mariusz Kaźmierczak
e-mail: mariusz [dot] kazmierczakatsanmar [dot] pl

Odpowiedzi

Naprawdę chciałby Pan mieszkać lub sprzedać grunt by inni mieszkali pod liniami wysokiego napięcia? Jak mnie pamięć nie myli to ta sieć przebiega tamtędy od kilkunastu (tyle pamiętam) jak nie kilkudziesięciu lat... Raczej oczywiste że nikt się tam budować nie będzie chciał.... Rozsądniej byłoby ten teren przeznaczyć pod przemysłówkę.... to i właściciele łatwiej by działki sprzedali i miasto by miało jakieś konkretne podatki z tego.... no ale w tedy pewnie pozostałym sąsiadom by przeszkadzało, że hałas, ze samochody jeżdżą.... więc jakie miasto ma rozwiązania???? - tworzy plany tak żeby na tych terenach nie mogło powstać NIC....
To samo tyczy się rejonu ul. Wirowskiej - niby ma być teren przemysłowy...ale bez dróg, bez uzbrojenia, bez sensownych podziałów....po prostu tak żeby nic się tam wybudować nie mogło.... takie po prostu FIKCYJNE PLANOWANIE.... a dług publiczny rośnie....

Włodarz tego miasta to kolejny pionek, uważam że należałoby przyjrzeć się pracy Pani Burmistrz. Człowiek bez konkretu i pomysłu na rozwój miasta.
Uchwalenie planu to pewnie zmiana gruntów ornych na budowlane i podatek wyższy. Rzeczywiście nikt nie chciałby mieszkać nad liniami w/n ale jeśli infrastruktura przewiduje takie rozwiązanie należałoby wziąść przez miasto pełna odpowiedzialność za dzierzawienie gruntu Enea operatorowi i zadbać o działki na które emisja szkodliwości ma wpływ. Studium rowniez przewidywalo droge wzdłuż ogrodowej i rondo w poblizu Orlenu tylko ze na drugim koncu drogi powstało osiedle (nie daleko dworcowej i 1-go maja) ciekawe kto wydał WZ :)

Co ciekawe osoba o takim samym nazwisku jak autor listu jest pełnomocnikiem wyborczym komitetu Marka Samulczyka do Rady Miasta Koalicja Mieszkańców Lubonia. Przypadkowa zbieżność nazwisk? Czy też koalicja załatwiaczy własnych interesów? Ja potrzebuję zmienić plan na budownictwo szeregowe albo bloki.A Ty co potrzebujesz jakąś koncesję, pozwolenie?

Czy ja dobrze rozumiem sugerujesz że radni jak i urzędnicy to klika ,,załatwiaczy" własnych interesów i kolejni będą robić to samo Powiem, że mocne oskarżenie Ja rozumiem że masz dowody i zgłosiłeś do prokuratury doniesienie o popełnieniu przestępstwa z tego tytułu. Jeżeli tak oceniasz pracę samorządowców naszego miasta - to jest słabe !!!

Szanowny Panie lub Pani, należy zachować normy, które obowiązują w Polsce, tworzyć prawo samorządowe zgodnie z przepisami i kierować się dobrem mieszkańców. Proszę pamiętać, że te linie były są i pewnie przez lata kolejne będą i budynki pod nimi. Ja nie piszę że mają być budowane kolejne budynki POD LINIAMI tylko w bezpiecznej odległości zgodnie z normami i prawem i tylko tyle. Przemysł w Lasku ? a gdzie tu widać infrastrukturę do tego typu przedsięwzięcia ? Już wjazd z Poznania do Lubonia to jedne korki wpuśćmy jeszcze przemysł, fabryki bo tu podatki miejskie są najwyższe a do domu z pracy wracajmy balonami.

Budowaliśmy dom w latach60, w między czsie energetyka budowała linie WN nad domami już zamieszkałych nikogo nie informując o szkodliwości pola magnetycznego na organizm ludzki.Jak za komuny lekceważono ludzi dam przykład,Zgłaszałem do energetyki że to zagrożenie , przjechał pan i zaczoł mierzyć pole magnetyczne i stwierdził że u mnie w dzwonku jest większe niż z lini WN. Tak lekceważono mieszkańców. Dopiero po wybudowaniu lini WN przysłali nam pisma o wyrażenie zgody ( a co my mieliśmy w tym okresie do mówieni i tak robili swoje) Może p Burmistrz zobaczy w aktach od kiedy stały domy a kiedy zaczeli budować linie WN .

...

Rozumiem ale to stare dzieje, a Panu piszącemu list chodziło właśnie o to by móc wybudować domy (domy, sprzedać działki) pod liniami WN lub w większym ich pobliżu niż zezwala na to obecny plan. Więc temu się dziwię.... To że energetyka buduje linie WN i ludzie protestują to raczej naturalne, ale z listu wynika, że Autor protestuje bo mu urząd nie pozwala budować domu pod istniejącymi już liniami WN....i to już troszkę dziwne...

Prosze nie pisać nieprawdy nie chodzi mi o budowanie domów pod liniami WN tylko w bezpiecznej odleglości zgodnie z normami, które obowiązują skoro już mam te linie o które się nie prosiłem.

Niedługo wybory ... czas na zmiany na fotelu Burmistrza

Akurat w tym temacie - zakaz budowy nowych domów pod linią energetyczną Burmistrz Machalska podjęła dobrą decyzje. Jak chcesz agitować przedwyborczo to idź na inny portal.

tak jak i tworzenie prawa. Po pierwsze od kilku dziesięciu lat był zakaz budowania pod liniami WN więc nie wiem jaką decyzje p. Machalska podjęła ? Bezprawnie tylko ograniczyła nam mieszkańcom swobodę dysponowania swoją własnością i obniżyła wartość majątku prywatnego mieszkańców- poszerzając strefę ochronną więcej niż prawo i normy to określają. W czyim interesie takie działania podjęła ? Zapewne nie w interesie mieszkańców !!!

Nie wchodząc w szczegóły, jeśli się nie mylę, strona twierdząca, że na skutek uchwalenia mpzt doznała zmniejszenia wartości swej nieruchomości, może domagać się od gminy odszkodowania. Natomiast, jeśli wartość nieruchomości wzrośnie, gmina nakłada opłatę adiacencką/planistyczną.

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Inne
    Zaginęła kotka w okolicy ul. Krętej!
  • Dam pracę
    Pani do sprzatnia
  • Inne
    Zaginął kot