Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Problem na ulicy Podgórnej - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Do naszej redakcji napisał Czytelnik, który zwrócił się do nas z prośbą o nagłośnienie problemu jakim jest zalewanie ulicy Podgónej w Luboniu przez wody gruntowe.

Niestety miasto nie opowiada na prośby mieszkańców o interwencję co może doprowadzić do wypadku poprzez to, że wypływająca woda z chodników i posesji na jezdnię zamarza, co stanowi zagrożenie dla pieszych i kierowców. Dodatkowo wody gruntowe wybijają spod słupów energetycznych podmywając grunt pod nimi, przez co jeden z nich zaczął się przechylać w stronę jezdni stwarzając realne zagrożenie życia dla dużej ilości pieszych przechodzących obok niego każdego dnia. Przyczyną dramatycznej sytuacji związanej z wodami gruntowymi był remont trasy kolejowej na odcinku Luboń - Puszczykowo. Wykonawcy podczas osadzania barier dźwiękochłonnych i poprawie rowów melioracyjnych, musieli zniszczyć, zapchać rury drenażowe, które uchodziły tam do rowu. Również ciężko sytuację mają robotnicy wykonujący przejście podziemne pod torowiskiem. Są notorycznie zalewani przez wody gruntowe i opadowe spływające w tym miejscu z pola uprawnego. Oczywiście w związku z powyższym również piwnice okolicznych domów są zalane poprzez wody gruntowe. W moich dwóch piwnicach mam odpowiednio ok. 0,5m i ok. 1m wody co będzie miało tragiczne skutki dla budynku bo taki poziom utrzymuje się praktycznie od listopada. Miasto problem z uszkodzonym drenażem zrzuca na mieszkańców nie proponując działań alternatywny. Wszystko wskazuje na uszkodzenia drenaży na terenach miejskich. Prawdopodobnie również został uszkodzony dren na drodze dojazdowej pomiędzy posesjami 32 a 26 - tą drogą wjeżdżają śmieciarki i samochód asenizacyjny. W załączniku zamieszczam zdjęcia z ostatnich kilku dni - napisał Mieszkaniec.

List przekazaliśmy do Urzędu Miasta Luboń i od razu otrzymaliśmy poniższą odpowiedź. 

W nawiązaniu do poniższej wiadomości informujemy, że Miasto natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańca podjęło interwencję. Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku pracownik urzędu badał sprawę w terenie. Jednocześnie Urząd prosił o pisemne zgłoszenie sprawy. Pismo dotyczące ulicy Podgórnej wpłynęło do Urzędu Miasta w dniu 12 grudnia 2017 roku. Odpowiedź pisemna do Mieszkańca została wysłana listem poleconym w dniu 10 stycznia br. dodatkowo na adres mailowy wysłany został skan pisma (również 10.01). Zwłoka w odpowiedzi wynikała ze stopnia skomplikowania sprawy oraz konieczności sprawdzenia przepustowości kanalizacji deszczowej, tj. wyjaśnienia, czy możliwe jest dodanie kolejnego przyłącza do istniejącej infrastruktury. Do Urzędu Miasta w dniu 10 stycznia zgłosił się drugi mieszkaniec z takim samym problem. Odpowiedź udzielona ustnie przez pracownika Wydziału Spraw Komunalnych była tożsama z pisemnym stanowiskiem Urzędu.

Problem zalewania nieruchomości przy ulicy Podgórnej wynika z naleciałości historycznych. Teren przed powstaniem zabudowy był terenem rolniczym, z którego woda opadowa była odprowadzana systemem drenarskim do znajdującego się przy ulicy Dworcowej rowu melioracyjnego. Wysoce prawdopodobne jest, że w wyniku podziału działek oraz powstania zabudowy system drenarski został przerwany lub uszkodzony. Niewykluczone jest także, że mimo działającego drenażu, na obszarze jednej z działek instalacja może być zanieczyszczona, co uniemożliwia odpływ wód. Z racji braku jakiejkolwiek inwentaryzacji oraz przebiegu infrastruktury po prywatnych gruntach, zbadanie drożności instalacji przez Urząd jest utrudnione.

Mieszkaniec został poinformowany, że do kompetencji Urzędu Miasta nie należy prowadzenie ewidencji oraz utrzymywanie infrastruktury drenarskiej umieszczonej na prywatnych gruntach. Dodatkowo zaznaczone zostało, że działka stanowiąca dojazd do posesji, w obrębie której, według osoby zgłaszającej, doszło do uszkodzenia drenażu również nie stanowi własności Miasta. Jednocześnie zdając sobie sprawę z problemu zalewania nieruchomości, Miasto umożliwi mieszkańcowi doprowadzenie przyłącza do istniejącej w ulicy Podgórnej sieci kanalizacji deszczowej, do której będą odprowadzane wody opadowe z systemu drenarskiego umieszczonego na wskazanej działce.

Z racji prowadzonej przy ulicy Podgórnej inwestycji polegającej na budowie przejścia podziemnego, sprawa potencjalnego uszkodzenia odpływu drenarskiego zostanie przez Miasto zgłoszona do Inwestora – tj. PKP PLK w celu zajęcia stanowiska.

Informujemy również, że uszkodzenie słupa energetycznego zostało zgłoszone odpowiednim służbom. W dniu 11.01.2018r. miała miejsce wizja lokalna energetyki, według informacji przekazanej telefoniczne stan słupa nie kwalifikuje go do wymiany/naprawy. Na chwilę obecną czekamy na oficjalną ekspertyzę. Dodatkowo spółka komunalna jest poinformowana o konieczności zwrócenia uwagi na stan nawierzchni drogi i chodnika na ulicy Podgórnej w przypadku możliwości powstania oblodzenia.

UML

Izabella Chodorowska

Odpowiedzi

na pewno są pousadzane przez nich albo czasem nawęd mogli je papu draki zasypać chociaż ciekawe kto powinien się zająć czyszczeniem dren bo na pewno są zasyfione

Należy domniemywać, że dreny które mają ujście do kanalizacji deszczowej zostały przerwane w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej a nie zostały odbudowane. Pytanie kto ma dokonać diagnozy i ewentualnej naprawy?

Odpowiedź z UML można skrócić do trzech słów: RADŹ SOBIE SAM....

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Dam pracę
  Praca w Komornikach
 • Dam pracę
  Sklep Intermarche zatrudni
 • Dam pracę
  Zatrudnimy Panie do lekkich prac na produkcji
 • Sprzedam
  Sprzedam pozostałość po ogrodzeniu działki
 • Dam pracę
  Potrzebne kobiety do pracy
 • Dam pracę
  Malarz ~szpachlarz
 • Dam pracę
  Pracownik ochrony - Komorniki
 • Wynajem - szukam
  Poszukuję lokalu biurowego do wynajęcia